Главная > Яку роль грають службові слова у реченні

Яку роль грають службові слова у реченні

21.03.2022

У системі частин мови розрізняють самостійні та службові частини мови. Самостійні частини мови мають загальне граматичне значення. Вони можуть називати предмет (річка, любов), ознака чи належність ознаки предмету (глибока річка, мамине кохання), дію чи стан (стрибати у річку, любити) тощо. Службові слова мови не називають ні предмет, ні ознаку, ні дію. Вони не мають лексичного значення, яке було б зафіксовано у словнику. До службових частин мови належать слова:

 • прийменники (в, на, від, внаслідок);
 • сполучник (і, але, якщо, відколи);
 • частки (так, невже, давай).

Це такі ж лексичні одиниці мови, як іменники, прикметники та дієслова. І водночас це особливі слова, які не мають лексичного значення, проте без них у мові не обійтися. Переконаємося у цьому, розглянувши речення:

Хто ж із нас не знає цього?

Приберемо службові слова з висловлювання, і воно розсиплеться на окремі, не пов’язані один з одним лексеми:

хто нас, знає, цього.
І водночас службові слова самостійно не виконують жодної ролі у реченні.

Ознаки службових слів

Прийменники, спілки та частки відрізняємо від слів знаменних частин промови за їх характерними ознаками.

Службові частини речі

Лексично несамостійні слова, що мають у мові не номінативну функцію (вони не називають предмети, властивості чи відносини), а виражають різні семантико-синтаксичні відносини між словами, реченнями та частинами речень.

Прийменники бувають непохідними та похідними, які утворені переходом слів інших частин мови у службову:

 • завдяки мамі – завдяки теплій погоді;
 • вистрілити повз – пройти повз будинку;
 • зібратися на зустріч з актором — бігти назустріч хвилі.

Прийменник не є членом речення, проте входить до складу членів речення. Прийменник у реченні підкреслюють разом з тим словом, відмінкову форму якого він створює.

Частки – це службова частина мови, яка надає додаткові смислові та емоційні відтінки реченням та окремим словам. На відміну з інших службових частин промови частки не висловлюють граматичних відносин між словами і пропозиціями.

Частки ділять на модальні та немодальні (формотворні та словотворчі). Модальні частки виражають різні смислові відтінки (уточнення, посилення, достовірність, емоції, спонукання та ін.)

Творчі спілки поєднують слова та речення на основі їх рівноправності. Вони поділяються на такі групи:

 • сполучні виражають перерахування;
 • супротивні служать для протиставлення;
 • роздільні виражають взаємовиключення, чергування;
 • пояснювальні позначають роз’яснення;
 • приєднувальні служать для приєднання словосполучень та речень, що містять додаткові зауваження